Pravila in pogoji

Veseli nas, da ste za svoje potovanje izbrali prav Tripsto. Prosimo, da pred uporabo storitev in spletne strani tripsta.si, pozorno preberete pravila in pogoje. Pri uporabi ali rezervaciji na naši spletni strani soglašate s temi pravili in pogoji.

Ta pravila in pogoji ("Sporazum" ali "Pogodba") opisujejo zakonito upravičena pričakovanja ob nakupu storitev, povezanih s potovanji preko nas, kot tudi vaše obveznosti kot stranka.

 

Pravila in pogoji

Uporaba spletne strani

1.  Definicije

2. Rezervacije preko spletne strani

2.1. Z rezervacijo preko naše spletne strani

3. Pogodba

3.1. Vaš sporazum z nami

3.2. Vaš sporazum s ponudnikom potovanj

4. Rezervacija

4.1. Cena

4.2. Pristojbina za storitev

4.3. Potrditev rezervacije

4.4. Spremembe in odpovedi

4.4.1. Vaše spremembe in odpovedi

4.4.1.1. Povračilo

4.4.1.2. Odpoved ali sprememba rezerviranega leta

4.4.2. Ponudnikove spremembe in odpovedi

4.4.2.1.Spremembe voznega reda letov

4.4.3. Naše odpovedi

5. Cene in plačila

5.1. Cene

5.2. Plačila

6. Posebni pogoji in informacije o letih

6.1. Cena

6.2. Povračila

6.3. E-karte

6.4. Leti nizkocenovnih letalskih ponudnikov

6.5. Prtljaga

6.6. Mladoletniki brez spremstva

7. Potni list, vize in zdravstvene zahteve

8. Odškodnina

9. Avtorske pravice, blagovne znamke in programska oprema na spletni strani

10. Povezave do spletnih strani tretjih oseb

11. Garancije, razkritja omejitev odgovornosti

12. Veljavna zakonodaja

13. Korespondenca

14. Druga pravila in pogoji

14.1 Celoten sporazum in klavzula o ločljivosti

14.2 Spremembe splošnih pravil in pogojev

 

Uporaba spletne strani

Z uporabo spletne strani jamčite, da (I) ste stari najmanj 28 let; (II) ste pravno sposobni sklepanja zavezujočih pravnih obveznosti; (III) boste uporabljali to spletno stran v skladu s temi pravili in pogoji; (IV) boste uporabljali to spletno stran le za opravljanje legitimnih rezervacij za vas ali za drugo osebo, v kolikor ste za to pooblaščeni; (V) boste obvestili to osebo o opravljenih rezervacijah na tej strani v njenem imenu ter o vseh pravilih in omejitvah le-teh; (VI) so vsi podatki, ki jih posredujete na spletni strani resnični, natančni, veljavni in popolni ter, da (VII) boste, v kolikor posedujete račun na tej spletni strani, varovali vaše podatke uporabniškega računa ter nadzorovali in nosili polno odgovornost za uporabo vašega računa z vaše strani ali s strani kogarkoli drugega. Ob kršenju teh pravil in pogojev si pridržujemo pravico po lastni presoji onemogočiti dostop do spletne strani ter naših storitev komurkoli, kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga.

 

1.    Definicije

Izrazi "mi", "nas", "naša" se nanašajo na Tripsta S.A., eno izmed največjih potovalnih agencij v Evropi, ki pod blagovno znamko "Tripsta" upravlja z obširnim portfeljem spletnih strani s poudarkom na potovanjih.

Naše kontaktne podatke lahko najdete na koncu teh pravil (prosimo, preverite poglavje "Korespondenca"). Naše kontaktne podatke in delovni čas lahko preverite tudi na spletnih strani, pod kategorijo Kontakt.

Izraza "vi" in "vaš" se nanašata na uporabnika spletne strani, ki opravi rezervacijo pri nas ali na drug način uporablja naše storitve.

Poleg tega imajo za potrebe teh pravil in pogojev sledeči izrazi pomen kot naveden v nadaljevanju, razen če je iz konteksta mogoče jasno razbrati drugi pomen:

"Rezervacija": naročilo kateregakoli produkta ali storitve, ki ga opravite na naši spletni strani in je z naše strani potrjeno in sprejeto. Potrditev bo opravljena z naše strani (ter bo sklenjena pogodba), ko bomo prejeli vaše polno plačilo ter vam poslali potrditveno e-pošto (iz naše strani ali s strani ustreznega ponudnika potovanj).

"Agent za rezervacije" ali "Potovalni agent": Spletna potovalna agencija, ki vodi in upravlja s spletno stranjo tripsta.si ter v sklopu svojega poslovanja zagotavlja nasvete in informacije ter v vlogi posrednika deluje pri postopku izvedbe dogovorov na področju potovanj. Kot potovalni agent ter spletna stran delujemo kot vmesnik pri transakcijah s ponudnikom potovanj.

"Stranka" ali "Kupec": Oseba, ki opravi rezervacijo ali oseba, v imenu katere je bila naša storitev dogovorjena ali opravljena.

"Storitve": storitev, ki jo nudi naša spletna stran, vključno z rezervacijo transportnih storitev.

“Pristojbina za storitev”: predstavlja delež vašega skupnega stroška storitev, ki smo jih za vas opravili, kot navedeno na potrditveni strani ter v e-pošti, ki krije storitve, zagotovljene z naše strani.

“Ponudnik potovanj” ali “Ponudnik”: Letalski prevoznik in/ali ponudnik kateregakoli drugega produkta in/ali storitev na področju potovanj s katerim stranka sklene sporazum ter je odgovoren za izvedbo storitve v skladu z ustreznimi pravili in pogoji.

“Spletna stran”: predstavlja spletno stran http:// www.tripsta.si.

 

2. Rezervacije preko spletne strani

2.1. Z rezervacijo preko naše spletne strani:

-          Soglašate s pravili tega sporazuma in drugimi relevantnimi pravili in pogoji kateregakoli ponudnika, ki se navezujejo na vašo rezervacijo, potovanje ali uporabo vsebin spletne strani. Soglašate v svojem imenu in v imenu tistih, ki jih zastopate za upoštevanje vseh pravil in pogojev, vključno s pravočasnim plačilom vseh obveznosti.

-          Strinjate se, da nobena izplačana odškodnina v našem imenu v nobenem primeru ne bo presegala nakupne cene vaše vozovnice po odtegljaju zneska glede na plačilo za storitev.

-          Strinjate se, da se morate pri vseh morebitnih težavah v zvezi z vašo rezervacijo, ko ste na letališču, preden sprožite kakršnekoli ukrepe, za pomoč najprej obrniti na nas. Rešitev težave, ki vam jo podamo, morate upoštevati dosledno in vsi odkloni od rešitve so dovoljeni samo z našim izrecnim dovoljenjem.

-          Soglašate s tem, da lahko vse kršitve pravil in pogojev privedejo do (a) odpovedi vaše rezervacije ali nakupa, (b) zasega vaših plačil rezervacije ali nakupa, (c) zavrnitev dostopa do ustreznih produktov in storitev, povezanih s potovanji, in (d) bremenitev vašega računa za stroške, ki so nastali kot posledica tovrstnih kršitev.

-          Zagotavljate in jamčite, da (a) ste ustrezne starosti za uporabo naših storitev in spletne strani ter sprejemanje zavezujočih pravnih obveznosti, povezanih z vašo uporabo, (b) ste pooblaščeni za nastopanje v imenu oseb vključenih v rezervacijo, ki soglašajo s temi pravili in pogoji in (c) da so vsi podatki, ki ste jih posredovali resnični in pravilni.

-          Odgovorni ste obveščati te druge osebe o pravilih in pogojih, ki se navezujejo na njihova potovanja. Razumete, da ste finančno odgovorni za uporabo naših storitev ali spletne strani z vaše strani ali s strani oseb, ki uporabljajo vaše ime ali račun.

-          Odgovorni ste za vaša dejanja na spletni strani (finančno in drugače), vključno z uporabo vašega uporabniškega imena in gesla.

 

3. Pogodba:

3.1. Vaš sporazum z nami

Prodajamo raznolike produkte in storitve, povezane s potovanji različnih ponudnikov potovanj. Mi, kot agent za rezervacije/potovalni agent, delujemo kot posrednik za produkte in storitve, ki niso zagotovljeni neposredno iz naše strani. Ne delujemo kot soponudnik tovrstnih produktov in storitev. Ob rezervaciji preko naše spletne strani boste, v povezavi s tovrstnimi produkti in storitvami, stopili v ločeno pogodbeno razmerje s tovrstnim ponudnikom potovanj. Zaradi tega ne nastopamo kot pogodbena stranka v povezavi s produkti in storitvami, ki jih naročite na naši spletni strani, razen, kadar je to izrecno navedeno.

Vsa vprašanja in pomisleke v povezavi s produktom naslovite na ponudnika potovanj. Ne prevzemamo odgovornosti za potovalne produkte in storitve zagotovljene s strani ponudnika potovanj, kot tudi ne zastopamo ali jamčimo (izrecno ali posredno) za primernost ali kakovost potovalnih produktov in storitev objavljenih na spletni strani.

 

3.2. Vaš sporazum s ponudnikom potovanj

Dodatno k tem pravilom in pogojem, veljajo pri vseh produktih in storitvah rezerviranih preko naše spletne strani pravila in pogoji ponudnika potovanj (vključno s pravili voznin letalskega prevoznika). Pravila in pogoji ponudnikov potovanj lahko vključujejo določbe, ki se navezujejo na postopke plačil, privzete pogoje, odgovornosti, odpovedi, spremembe rezervacije in povračila (kjer na voljo), kot tudi vse ostale omejitve, zato vam priporočamo pozoren pregled le-teh. Odgovorni ste za izpolnjevanje pogojev letalskih prevoznikov ali drugih ponudnikov potovanj v zvezi s časi prijave na let, ponovno potrditvijo letov ali drugimi zadevami. Nekatere poti zahtevajo povratno karto, odvisno od državljanstva potnika ali omejitev, ki jih  določi letalski prevoznik. Zato vas prosimo, da za podrobnejši pregled ustreznih pravil in pogojev stopite v stik z ustreznim ponudnikom potovanj.

 

4. Rezervacija


4.1. Cena

Ceno potrdite v zadnjem koraku postopka rezervacije pri kliku na "Nakup zdaj", "Opravi rezervacijo" ali podobno, odvisno od produkta, ki ga kupujete.


4.2. Pristojbina za storitev

Z uporabo naše spletne strani za rezervacijo produktov in/ali storitev nas avtorizirate kot vašega predstavnika med postopkom rezervacije produktov in/ali storitev izbranega ponudnika potovanj, ter za plačilo tovrstnih produktov in/ali storitev v vašem imenu in namesto vas, kot zahtevano. Zato vam bomo, odvisno od rezerviranega produkta, zaračunali ustrezno pristojbino za storitev. Vse zaračunane pristojbine bodo prikazane pred potrditvijo rezervacije.


4.3. Potrditev rezervacije

Po dokončanju rezervacije boste prejeli potrditveno e-pošto s številko rezervacije. Takrat v veljavo stopi pogodba, povezana s produkti in storitvami, ki ste jih naročili. V tej potrditveni e-pošti bodo navedene vse podrobnosti vaše rezervacije. Nato bomo preverili ustreznost vnosa rezervacije v sistemu za rezervacije letalskega prevoznika ali ponudnika potovanj ter preverili, če je bilo plačilo pravilno obdelano.

Pri rezervaciji letov je izdaja letalske karte povezana s prejemom plačila odprtih obveznosti.

Dodatno k možnostim "posebnih zahtev" v povezavi s katerimkoli produktom (npr. obroki, sredstva za invalidne osebe, otroški sedeži ipd.), tovrstnih zahtev ne zagotavljamo, ampak jih posredujemo ustreznemu ponudniku potovanj. Dolžni ste pridobiti potrditev zmožnosti izpolnitve tovrstnih zahtev pri ponudniku potovanj.


4.4. Spremembe in odpovedi

4.4.1. Vaše spremembe in odpovedi

Možnost odpovedi ali spremembe rezerviranega potovalnega produkta ali storitve ter način le-tega, je odvisen od pravil za voznine posameznega letalskega prevoznika ali drugih pravil in pogojev letalskega prevoznika. Zaradi tega obstaja možnost, da naročenih produktov ali storitev ni mogoče preklicati, ali pa je potrebno izpolniti specifične zahteve.

Kljub temu, da so informacije o vaših možnostih preklica ali spremembe rezervacije objavljene na spletu med postopkom rezervacije ter izpostavljene v vaši potrditveni e-pošti, je vaša dolžnost, da se  seznanite s posebnimi pravili in pogoji za odpovedi in spremembe vašega ponudnika, saj se v času oddaje rezervacije smatra, da ste le-te prebrali ter z njimi soglašate.

Zahtevek za spremembo in/ali preklic lahko posredujete tukaj. Po prejemu vam bomo poslali e-pošto za potrditev zahteve in nadaljevanje obdelave vaše zahteve. Če iz kakršnegakoli razloga sporočila ne prejmete, je izključno vaša odgovornost, da nas o tem obvestite in se prepričate, da smo zahtevo prejeli in začeli z obdelavo. Nismo odgovorni, če zaradi kakršnegakoli tehničnega razloga postopek komunikacije ni uspešen.

Spremembe podrobnosti imen so prepovedane s strani večine letalskih prevoznikov ali drugih ponudnikov. Upoštevajte, da kljub našemu trudu za izvedbo spremembe, če je le-ta potrebna, večina letalskih prevoznikov in ponudnikov obravnava spremembo imena kot odpoved, pri kateri se upoštevajo običajni pogoji in stroški.

V primeru kakršnekoli spremembe vaše rezervacije (odpovedi ali spremembe) bodo, dodatno k pravilom in pogojem vašega ponudnika, uveljavljene naše običajne pristojbine, kot navedeno v potrditvi vaše rezervacije. Te pristojbine krijejo naše administrativne stroške ter ne vključujejo doplačil neposredno ponudnikom potovanj.


4.4.1.1. Povračilo

V kolikor prekličete vašo rezervacijo, ste lahko upravičeni do delnega povračila. Dodatno k pravilom in pogojem za odpoved vašega ponudnika, bodo uveljavljene tudi naše običajne pristojbine, kot je lahko navedeno na vašem računu ali potrditvi rezervacije.

Delež nakupne cene za povračilo (v kolikor upravičeno) vam bomo povrnili po prejemu sredstev s strani ponudnika. Posredovali vam bomo povračilo v višini izplačila s strani ponudnika. Nismo odgovorni za neizpolnitev plačila ali povračila s strani ponudnika.

V kolikor je razlog za odpoved krit pod pogoji vaše police potovalnega zavarovanja, lahko zahtevate povračilo stroškov odpovedi s strani vaše zavarovalnice. Enako velja, če ste kupili našo Storitev garancije za povračilo denarja v primeru odpovedi; če je razlog odpovedi vključen v pogoje naše politike garancije za povračilo denarja, ste lahko vi ali vaš ožji družinski član (odvisno od primera) upravičeni do povračila vaših stroškov odpovedi.

Če želite preklicati ali spremeniti svojo rezervacijo, ne bo mogoče povračilo naše pristojbine za storitve in kakršnega koli popusta na ceno vaše vstopnice (vključno z morebitnimi posebnimi popusti, kot so kuponi itd.) ob času rezervacije.

V kolikor ste rezervirali katerekoli naše produkte ali storitve, vključno z leti, ter ne pridete na prijavo za let ali na drug način ne izkoristite tovrstnega produkta ali storitve (ni prišel”), do povračila niste upravičeni. V skladu z ustrezno politiko letalskega prevoznika ste lahko upravičeni do povračila davka pri odhodu, ki ste ga poravnali za vaš let (nizkocenovni leti niso vključeni).

 

4.4.1.2. Odpoved ali sprememba pri rezervaciji letov

V povezavi z rezervacijami letov prosimo upoštevajte, da če v primeru odpovedi letalski prevoznik zaračuna pristojbino za odpoved ali če ta sprememba vpliva na povišanje stroškov vaše rezervacije, boste morali tovrstna doplačila poravnati dodatno k stroškom navedenim na vašem računu ali potrditvi rezervacije.

Pogoji za odpovedi in spremembe nizkocenovnih letov so v pristojnosti letalskega prevoznika. Priporočamo, da za preklic ali spremembo nizkocenovnih letov stopite v stik neposredno z letalskim prevoznikom. Običajno ni mogoče povrniti voznin za nizkocenovne lete. V primeru preklica vašega nizkocenovnega leta niste upravičeni do povračila naše pristojbine za storitev ter drugih stroškov sprememb. V kolikor so razlogi za odpoved kriti v okviru kakršnekoli zavarovalne police, katere imetnik ste, boste lahko uveljavljali povračilo predmetnih nepovrnjenih voznin ali stroškov odpovedi s strani zavarovalnice.

Prosimo upoštevajte, da je potrebno koristiti lete v vrstnem redu, ki je naveden na vaši potrditvi rezervacije ali e-karti. V kolikor ne nameravate izkoristiti rezerviranega leta, prosimo čimprej stopite v stik z letalskim prevoznikom za pogovor o vaših možnostih. Če prijave na let pri potrjeni rezervaciji ne opravite pravočasno, vas lahko letalski prevozniki evidentira kot ‘ni prišel’, kar lahko privede do dodatnih stroškov in/ali odpovedi vašega celotnega potovanja in/ali razveljavitvi vaše letalske karte.

Ne sprejemamo nobene odgovornosti za nastanek morebitnih dodatnih stroškov, v kolikor želite preklicati vašo rezervacijo zaradi neizpolnjevanja pogojev za potni list, vizo ali drugih imigracijskih zahtev vaše destinacije in stopijo v veljavo pravila in pogoji letalskega prevoznika.


4.4.2. Ponudnikove spremembe in odpovedi

Vaša pogodba s ponudnikom lahko omogoča odpoved ali spremembo rezervacij z njihove strani. Prizadevali si bomo, da vas o bistvenih spremembah obvestimo takoj po prejemu obvestila o tovrstnih spremembah, v kolikor je do vašega odhoda dovolj časa, vendar ne sprejemamo odgovornosti za kakršnekoli spremembe ali nastale stroške. V skladu s pravili in pogoji ponudnika boste v tem primeru imeli možnost sprejetja spremembe načrtov, sprejetja alternativne ponudbe potovanja ter upravičenega povračila sredstev. Ne jamčimo za upravičenost povračil.

Naša najboljša kombinacija cen vam nudi najbolj ugodne kombinacije letov, zato imate lahko za vsako pot na vašem potovanju drugo številko karte različnih letalskih prevoznikov. Prosimo upoštevajte, da za vsako posamezno karto veljajo pravila dotičnega letalskega prevoznika.


4.4.2.1. Spremembe voznega reda letov

Čas leta naveden v vaši potrditvi rezervacije, se lahko med datumom rezervacije ter datumom začetka potovanja spremeni. V primeru spremembe voznega reda leta, v kolikor nam zagotovite kontaktne podatke, si bomo prizadevali, da vas obvestimo o tovrstnih spremembah. Vendar je vaša dolžnost preveriti pri letalskem prevozniku, da se let (ter vsi nadaljnji leti), ki ste ga potrdili, izvaja v skladu z rezervacijo. Priporočamo vam, da stopite v stik z letalskim prevoznikom najmanj 72 ur pred načrtovanim odhodom vsakega leta. Prosimo upoštevajte, da nekateri letalski prevozniki zahtevajo potrditev vaše rezervacije. Mi nimamo nobenega nadzora nad voznimi redi letov ter ne sprejemamo odgovornosti za stroške povezane s tovrstnimi spremembami.


4.4.3. Odpoved z naše strani

V primeru očitnih napak (vključno z napakami pri vnosu podatkov, računskih napakah ali pisnih napakah), katerih posledica je prikaz napačne cene, si pridržujemo pravico do preklica vaše rezervacije, tudi v primeru samodejne potrditve le-te z naše strani. O tem boste obveščeni v najkrajšem možnem času, tako da boste lahko po želji opravili rezervacijo s pravilno ceno. Ne glede na to niste upravičeni do povračila iz naslova odpovedi ali povračila povezanih stroškov, ki so morebiti nastali zaradi napačne rezervacije, ki je bila preklicana.

V določenih primerih lahko zaradi okoliščin, kljub posredovanim podatkom za izdajo računa in plačilo, zahtevamo tudi dodatno dokazilo o vaši identiteti. To je lahko zahtevano med časom rezervacije, med postopkom obdelave plačila ali kadarkoli po tem. Pridržujemo si pravico do odpovedi rezervacije brez kakršnekoli odgovornosti, če nam ob tovrstni zahtevi ne zagotovite ustreznega dokazila o identiteti.

Prav tako si pridržujemo pravico do odpovedi vaše rezervacije iz varnostnih razlogov in za preprečevanje zlorab. Večinoma se to zgodi pri izvajanju naših postopkov za zagotavljanje varnosti in preprečevanje zlorab, kot na primer opozorilo o težavi e-poštnega naslova plačilne kartice uporabljene pri rezervaciji ipd. V takšnih okoliščinah lahko brez kakršne koli odgovornosti prekličemo vašo rezervacijo. Elektronsko sporočilo, ki vas bo obvestilo o preklicu, bo poslano na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob rezervaciji.

 

5. Cene in plačila

5.1. Cene

Družba Tripsta S. A., ki vodi in upravlja spletno stran tripsta.si, ima sedež v Grčiji, ki je v območju evra.

Pri zadnjem koraku postopka rezervacije, pred nakupom, bo zaračunan znesek prikazan v evrih.

Znesek, ki bo bremenil vašo kartico, se lahko razlikuje od zneska navedenega na naši strani, saj je odvisen od doplačil ali pristojbin izdajatelja vaše kartice (in/ali ponudnika kartice) uveljavljenih med postopkom transakcije.

Ne nosimo odgovornosti za pristojbine, povezane s spreminjajočimi se menjalnimi tečaji in doplačili, določenih s strani vaše banke, kot tudi za vse ostale dodatne pristojbine za transakcije v tuji valuti, ki vam jih zaračuna izdajatelj vaše kartice, v primeru, da evro ni valuta, v kateri vam izdajatelj vaše kreditne kartice izdaja račune.

 

5.2. Plačilo

Plačilo je lahko izvedeno s pomočjo načinov plačila, ki so navedeni na naši spletni strani. Drugih načinov plačil, ki niso navedeni na spletni strani ne sprejmemo, kot tudi ne odgovornosti za gotovino ali čeke, poslane po pošti.

Pri rezervaciji na naši spletni strani nam boste za plačilo vseh stroškov vaše rezervacije morali posredovati podrobnosti kreditne ali debetne kartice. Podrobnosti vaše kartice bomo morda morali poslati ustreznemu ponudniku potovanj za izpolnitev rezervacije. V skupnem znesku rezervacije je lahko vključenih več različnih stroškov potovalnih storitev. Avtorizirate nas kot pooblaščeno tretjo osebo za bremenitev skupnega zneska vašega naročila. Pri plačilu s kreditno kartico vam je lahko strošek leta zaračunan neposredno s strani letalskega prevoznika.

Prosimo upoštevajte, da boste za potrditev avtorizirane uporabe kartice ali poravnavo dodatnih stroškov pri prijavi na let morali predložiti kreditno kartico. V kolikor bo pri vašem plačilu prišlo do kakršnihkoli težav, vas bomo v roku 48 ur o tem obvestili (ali v roku 24 ur, če potujete znotraj 48 ur).

V primeru plačila z bančnim pologom nam boste morali v roku 24 ur po e-pošti ali faksu zagotoviti potrdilo o plačilu, v kolikor to ne storite bo rezervacija samodejno preklicana.

Za morebitno povišanje cene zaradi neuspešnega plačila ne nosimo odgovornosti. Pred potrditvijo rezervacije mora biti vsako povišanje cene plačano s strani stranke. Pred zaključkom postopka plačila ter prejemom sredstev nismo zavezani k izdaji kakršnihkoli kart, potrditev, vavčerjev ali drugih potovalnih dokumentov. Kakorkoli, v vseh primerih je stranka odgovorna poravnati celoten znesek naročenih storitev.

V primeru izvedbe plačila s kreditno kartico tretje osebe lahko zahtevamo pisno pooblastilo s strani imetnika kartice. Mi ali ponudnik potovanj si pridržujemo pravico dostave e-kart, potrditev, e-vavčerjev ali drugih potovalnih dokumentov na naslov za izdajo računov kreditne kartice ali e-poštni naslov, kadar to zahteva imetnik kreditne kartice. Vsi e-poštni naslovi morajo biti v času rezervacije veljavni.

Po zaključku plačila in potrditvi rezervacije vam bo Tripsta S. A. posredoval vse potrebne davčne dokumente (račun, fakturo) po e-pošti na e-poštni naslov, ki ste ga izbrali med vašo rezervacijo.

V primeru, da zahtevate izdajo računa/potrdila o plačilu vas prosimo, da ste posebej pozorni pri vnašanju podatkov v ustrezna polja. Vsak zahtevek za spremembo podatkov, ki ste jih napačno navedli na že izdanem računu, stane 10 €.

 

6. Posebni pogoji in informacije o letih

6.1. Cena

Določena plačila, kot je plačilo za storitev, niso vključena v ceno vozovnice in so običajno dodana med postopkom rezervacije. Kljub temu je razdelitev pristojbin, davkov, doplačil in dodatnih pristojbin prikazana na raznih stopnjah tekom postopka rezervacije. Na zadnjem koraku pred potrditvijo rezervacije, je prikazan pregled skupne cene. S pritiskom na gumb »Oddaj« soglašate s ceno in nakupom. Nato boste prejeli potrditveno e-pošto vaše rezervacije s prikazano ceno.

 

6.2. Povračila

V nekaterih primerih, ko se ne morete udeležiti leta, v skladu s pravili in pogoji letalskega prevoznika, ste lahko upravičeni do povračila dela zneska, ki vam je bil zaračunan v času nakupa. Večina letalskih prevoznikov omogoča povračila davkov, pristojbin, plačil in doplačil (TFC) naloženih potnikom s strani letališč in državnih organov, če karta ni bila uporabljena, kajti te TFC je potrebno poravnati le v primeru, če je potnik dejansko potoval. Drugi TFC (na primer stroški goriva ali pristojbine za rezervacijo) niso povrnjeni, razen če je bila ob nakupu karte izbrana fleksibilna voznina. Večina letalskih prevoznikov zahteva administrativno pristojbino za povračilo TFC. 

Če želite vložiti zahtevek za kakršen koli znesek, ki je morda vračljiv, nam prosimo pošljite pisni zahtevek tukaj. S tem nas pooblaščate za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev tovrstnega povračila. Soglašate s tem, da nas v roku 12 mesecev od načrtovanega leta obvestite o zahtevi za povračilo ter da se po poteku tega obdobja sporazumno odpovedujete vaši pravici do zahteve povračila.

Prosimo upoštevajte, da ste lahko v primeru izdaje karte neposredno s strani letalskega prevoznika ali v primeru neposrednega plačila letalskemu prevozniku pozvani k vložitvi zahteve za povračilo neposredno letalskemu prevozniku.

Prosimo upoštevajte, da so lahko povračila izvedena le v obliki, ki je bila uporabljena v času rezervacije ter da so povračila podvržena ustrezni politiki letalskega prevoznika in naši pristojbini za storitve povračil. S tem nas pooblaščate, da odštejemo ustrezno pristojbino za storitev povračil od zneska povračila, ki vam pripada.

V primeru povračila vam bo ustrezen znesek, zmanjšan za vrednost zgoraj opisanih postavk, s strani pravne osebe, ki je prejela prvotno plačilo nakazan na plačilno kartico uporabljeno pri prvotni rezervaciji.

Vse pristojbine za storitve niso upravičene do povračila.

Stranke naj upoštevajo, da lahko povračila letalskih rezervacij trajajo do 6 mesecev.

Povračila vam bodo nakazana po tem, ko prejmemo sredstva s strani letalskega prevoznika. Ne prevzemamo odgovornosti za neplačilo povračila s strani letalskega prevoznika.


6.3. E-karte

Vse karte, ki so naprodaj na naši spletni strani, so e-karte in so način rezervacije letov brez papirja. Po vaši opravljeni rezervaciji se shranijo elektronsko v sistemu za rezervacije letalskega prevoznika. Poslali vam bomo potrditveno e-pošto rezervacije, kateri bo ločeno sledila e-karta.

Pomembno je, da stranka prejme obe, tako potrditev rezervacije kot tudi e-karto za vsako rezervacijo. Priporočamo, da s seboj vzamete tako potrditev rezervacije kot tudi e-karto, saj vas lahko letalski prevoznik za dokazilo o rezervaciji zaprosi za številko rezervacije in/ali potrditveno e-pošto.
Pred prijavo na let morate predložiti vašo e-karto. Če vaše e-karte niste prejeli v roku 48 ur nas prosimo o tem obvestite po e-pošti.

Zanašamo se na točnost podatkov, ki nam jih posredujete, zato ne prevzemamo odgovornosti, če e-karte ne prejmete zaradi napačnega e-poštnega naslova ali vaših nastavitev za preprečevanje prejema vsiljene e-pošte. O spremembi vašega e-poštnega naslova ali kontaktne telefonske številke nas morate nemudoma obvestiti.

Dodatno prosimo preverite, če se ime na vašem potnem listu ujema s tistim na vaši karti in/ali potrditvi rezervacije. Dolžni ste preveriti pravilnost pri rezervaciji vnesenih podatkov, vključno s pravilnimi imeni potnikov, letov, datumov in načrta poti. V kolikor je kateri od podatkov napačen nas morate o tem nemudoma obvestiti. Za razrešitev kakršnihkoli napak vam bomo nudili vso podporo; vendar ste nastale stroške dolžni poravnati pri nas ter pri letalskem prevozniku.

Prosimo upoštevajte, da imajo letalski prevozniki lastna pravila in omejitve v zvezi z e-kartami. Nismo odgovorni za neizpolnjevanje teh pravil in omejitev, zato vam priporočamo, da preverite podrobnosti pri vašem letalskem prevozniku pred začetkom potovanja.

Ob izrednih okoliščinah zaradi omejitev izdajanja kart izven naše pristojnosti mogoče ne bomo uspeli posredovati podatkov o potrjenih rezervacijah letalskemu prevozniku za izpolnitev rezervacije. V tem primeru vas bomo poskušali obvestiti v roku 48 ur po potrditvi in vam urediti povračilo ali organizirali alternativno možnost. V kolikor se odločite za alternativno možnost, ki je dražja od prvotne rezervacije, boste dolžni plačati razliko.

 

6.4. Leti nizkocenovnih letalskih prevoznikov

V kolikor bodo v vaše iskanje vključeni nizkocenovni letalski prevozniki bomo iskali po podatkovni bazi nizkocenovnih letalskih prevoznikov ter v primeru odločitve za nakup posredovali rezervacijo v vašem imenu. Vaša pogodba bo sklenjena z ustreznim nizkocenovnim letalskim prevoznikom ter v skladu z njihovimi pravili in pogoji.

Prosimo upoštevajte, da lahko prejmete potrditveno e-pošto, kot tudi e-karto, neposredno s strani nizkocenovnega prevoznika v ločenih e-poštah.

Nizkocenovni letalski prevozniki vam lahko zaračunajo dodatne pristojbine za prijavljeno prtljago, prijavo na let na letališču, izbiro sedeža, razvedrilo med letom (če je na voljo), hrano, pijačo in prigrizke ipd. Stroški teh dodatnih storitev niso vključeni v ceno letalske karte, razen če to ni izrecno navedeno. Mogoče ne bodo na voljo vse podrobnosti tovrstnih doplačil v trenutku rezervacije. Zato preverite dodatke za prtljago ipd. na spletni strani letalskega prevoznika. Za nastale dodatne stroške nismo odgovorni ter vam svetujemo, da za dodajanje dodatnih storitev in preverjanje doplačil stopite v stik z relevantnim letalskim prevoznikom. 

 

6.5. Prtljaga

Dodatki za prtljago ter politike se razlikujejo med letalskimi prevozniki. Zato vam priporočamo, da politike za prtljago preverite neposredno pri letalskem prevozniku s katerim boste leteli. V kolikor želite izvedeti, če vaš rezerviran let vključuje prtljago preverite informacije o letu v e-pošti, ki ste jo prejeli po rezervaciji.

Prosimo upoštevajte sledeče:

i) Letalske prevoznike, kot so Easyjet, Ryan Air, Wizz Air štejemo med nizkocenovne letalske družbe pri katerih prtljaga ni vključena v rezervacijo leta. Priporočamo vam, da pred potovanjem dodate prtljago na spletu, saj nekateri letalski prevozniki zaračunajo dodatne pristojbine za dodajanje prtljage na letališču. Potrebovali boste referenčno številko rezervacije letalskega prevoznika ter e-poštni naslov, ki je bil uporabljen pri rezervaciji. Za nekatere letalske prevoznike kot so Easyjet, Ryan Air, Wizz Air boste potrebovali tudi podatke o uporabniškem računu, ki so vam bili poslani v ločeni e-pošti skupaj s potrditvijo rezervacije. Priporočamo vam, da poiščete letalskega prevoznika s katerim boste leteli ter za dodajanje prtljage vaši rezervaciji uporabite povezavo "Urejanje vaše rezervacije".

ii) Nekatere letalske družbe s celotnim naborom storitev (med drugim Air France in KLM) nudijo nižje voznine, ki ne vključujejo prtljage. Po izbiri leta preverite poglavje z informacijami o letu ter se prepričajte, če je prtljaga vključena v vašo voznino. V kolikor prtljaga ni vključena jo boste morali dodati. Ta storitev je večinoma na voljo le na spletni strani letalskega prevoznika. Stroški dodajanja prtljage so običajno višji na letališču, zato vam priporočamo, da jo dodate pred prijavo na let.

 

6.6. Mladoletniki brez spremstva

Mladoletniki brez spremstva so otroci starejši od 5 in mlajši od 12 let, ki potujejo sami (leta so odvisna od pravilnika letalskega ponudnika, zato prosimo preverite pri letalskem ponudniku).

Mnogi letalski prevozniki omogočajo (ali zahtevajo) spremstvo za mladoletnike od vkrcanja na letalo do srečanja z mladoletnikom na končni destinaciji. Ta storitev se imenuje storitev za mladoletnike brez spremstva. Storitev, ki je na voljo mladoletnikom mora najprej odobriti letalski ponudnik. Vendar se pravilniki letalskih ponudnikov glede mladoletnikov brez spremstva razlikujejo. Na primer, odvisno od letalskega ponudnika, storitev za mladoletnike brez spremstva je običajno obvezna za otroke, ki so stari 5-14 let, ampak neobvezna za najstnike (stare 15-17 let). Prosimo preverite pri letalskem ponudniku za točen pravilnik, pristojbine in storitve, ki jih letalski ponudnik odreja.

Mlajši otroci (običajno mlajši od 5 let) pogosto niso primerni za storitev za mladoletnike brez spremstva in jih mora na istem letu in v istem delu spremljati starejši potnik. Vendar, potniki med 12 in 17 letom starosti, kljub temu, da so za namene obračuna voznin obravnavani kot odrasle osebe, niso primerni za spremljanje mladoletnikov brez spremstva v odsotnosti potnika, ki je star 18 let ali več.

Običajno se za storitev mladoletnikov brez spremstva zaračuna pristojbina.

Pri storitvi za mladoletne osebe brez spremstva lahko letalska družba običajno povpraša kdo je mladoletno osebo dostavil na odhodno letališče in kdo bo to mladoletno osebo pričakal na ciljnem letališču. Pogosto je za odraslo osebo, ki bo pričakala mladoletnika zahtevan osebni dokument. V kolikor pozabite zahtevan dokument lahko pride do neprijetnih zamud ali motenj, zato bodite pozorni na zahteve letalskega prevoznika.

Prosimo prav tako upoštevajte, da so mladoletniki z nekaterimi državljanstvi, ki potujejo izven njihove države brez spremstva ali s kom, ki ni njihov roditelj ali zakoniti skrbnik (kot navedeno v njihovem potnem listu) predmet posebnih zahtev. S sabo morajo imeti soglasje za potovanje, podpisano s strani zakonitega skrbnika ali roditelja z zakonitim skrbništvom in dovoljenjem za potovanje.

Rezervacije za mladoletnike brez spremstva so na voljo samo po telefonu.

Ponovno, prosimo  da pred nakupom letalske karte stopite v stik z letalskim prevoznikom se pozanimate o mladoletnikih brez spremstva.

 

7. Potni list, vize in zdravstvene zahteve

Odgovorni ste zagotoviti skladnost potnega lista, vize in drugih zahtev na področju priseljevanja, ki veljajo za vašo pot. V ta namen morate na pristojnem veleposlaništvu in/ali konzulatu pred potovanjem preveriti, ali za namembni (e) kraj (-e), ki ga/jih boste obiskali, potrebujete vizo. Pomembno je, da ne pozabite v potovanje vključiti vseh tranzitnih točk, saj boste morda tudi za te morali pridobiti vizo.

Ne prevzemamo odgovornosti v primeru, ko vam potovanje ni dovoljeno zaradi neskladnosti z morebitnimi zahtevami in tudi ne prevzemamo nobene odgovornosti za primere, v katerih smo vam nudili pomoč ali svetovanje povezano s tem.

Opozoriti je treba, da se zahteve za pridobitev vizumov, tranzitnih vizumov in vstopne formalnosti razlikujejo od države do države in se lahko spremenijo brez obvestila. Za vse potrebne informacije se obrnite na pristojna veleposlaništva ali konzulate vseh držav, navedenih v načrtu potovanja ali/in celo letalskega prevoznika in ne le na veleposlaništvo in konzulat v državi svojega cilja, saj države, ki so postanki na poletu na končno destinacijo, navadno zahtevajo tranzitni vizum ali vizum za večkratni vstop.

Da bi se izognili težavam ob identifikaciji ali kakršni koli drugi težavi v času vašega potovanja vam svetujemo, da naj bo vaš potni list veljaven vsaj še šest mesecev po predvidenem datumu povratka. Prosimo, prav tako ne pozabite, da obstajajo države, ki zahtevajo, da potovalni potni list poteče vsaj 3-12 mesecev po času prihoda.

8. Odškodnina

Soglašate s povrnitvijo škode nam in našim podružnicam ter kateremukoli od naših ponudnikov ter katerikoli od sledečih strank, predstavnikom, direktorjem, zaposlenim in zastopnikom od in pred katerimikoli zahtevki, tožbami, zahtevami, izgubami, škodo ali drugimi stroški (vključno z razumnimi zakonskimi in računovodskimi pristojbinami) z vaše strani ali strani tretjih oseb zaradi (a) vašega kršenja tega sporazuma, (b) vaše kršitve kakršnihkoli zakonov ali pravic tretjih oseb ali (c) vaše uporabe naše spletne strani.

 

9. Avtorske pravice, blagovna znamka, programska oprema na tej spletni strani

Vse vsebine na naši strani, kot na primer besedila, grafika, logotipi, ikone, slike, zvočni posnetki in programska oprema ("Vsebina"), so naša lastnina ali lastnina naših ponudnikov vsebin in so zaščitene v okviru mednarodne konvencije o avtorskih pravicah in drugih zakonov o intelektualni lastnini. Pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na (pomeni predstavitev, izbor, zbirka, priprava in sestavljanje) vse vsebine na naši spletni strani so izključno v lasti podjetja, ki upravlja to spletno stran in so zaščitene v okviru mednarodne konvencije o avtorskih pravicah in drugih zakonov o intelektualni lastnini. Vsa razpoložljiva programska oprema na naši spletni strani ali vaši mobilni aplikaciji je naše avtorsko delo ali delo naših ponudnikov programske opreme in je zaščitena v okviru mednarodne konvencije o avtorskih pravicah in drugih zakonov o intelektualni lastnini. Kakršnakoli druga uporaba vsebin na tej spletni strani in/ali programske opreme, ki ni v skladu s tem sporazumom, vključno z reprodukcijo, spreminjanjem, distribucijo, prenosom, ponovno izdajo, prikazom ali uprizoritvijo razen, če je izrecno dovoljeno, je strogo prepovedana.

Lastniki licence za določeno programsko opremo in vsebine na naši spletni strani smo mi ali naši ponudniki in vaša uporaba le-te je lahko predmet dodatnih pogojev.

 

10. Povezave do strani tretjih oseb

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, ki jih omogočamo samo zaradi vašega udobja. Iz previdnosti se prepričajte, da povezave do katerih dostopate niso okužene z virusi, računalniškimi črvi, trojanskimi konji ali drugimi uničujočimi mehanizmi. Obstoj teh povezav ne nakazuje naše podpore takšnim spletnim stranem ali katerikoli vključeni vsebini. Nismo odgovorni za tovrstne spletne strani ali vsebine ali prakse varstva zasebnosti podatkov takih spletnih strani.

 

11. Garancije, razkritja in omejitev odgovornosti

Informacije, programska oprema, produkti in storitve, ki jih omogočamo mi ali naši ponudniki ali so objavljeni na naši spletni strani, lahko vključujejo nepravilnosti ali napake, vključno z napakami pri določanju cen. Mi in naše podružnice ne zagotavljamo natančnosti in se odpovedujemo odgovornosti za kakršnekoli napake ali morebitne netočnosti v povezavi s takimi informacijami, ki se pojavijo na naši spletni strani (vključno in brez omejitve s cenami, fotografijami ter splošnimi opisi izdelkov ipd.). Izrecno si pridržujemo pravico do popravkov napak pri določanju cen na naši spletni strani in/ali pri rezervacijah, ki so v teku in so bile narejene po napačni ceni. V takšnem primeru, v kolikor bo na voljo, vam bomo ponudili možnost, da obdržite vašo rezervacijo, ki je v teku ob pravilni ceni ali pa bomo preklicali vašo rezervacijo brez plačila pogodbene kazni.

Kakršnekoli ocene za ponudnike so namenjene samo za splošne smernice in ne zagotavljamo točnosti ocen. Ne podajamo nobenih zagotovil o razpoložljivosti določenih produktov in storitev. Ne navajamo ustreznosti informacij, programske opreme, produktov in storitev, ki jih nudimo ali jih vsebuje naša spletna stran za kakršenkoli namen.

Vključevanje ali nudenje produktov ali storitev z naše strani ne pomeni našega priporočila ali podpore takšnemu produktu ali storitvi. Vse takšne informacije, programske opreme, produkti in storitve so na voljo "take, kot so" brez kakršnekoli garancije. Zavračamo odgovornost za vse garancije, da je naša spletna stran, strežniki ali katerakoli poslana e-pošta, ki smo jo poslali mi ali naši ponudniki brez virusov ali drugih škodljivih komponent. S tem zavračamo vse garancije in pogoje glede informacij, programske opreme, produktov in storitev vključno z vsemi garancijami in pogoji prodaje, ustreznosti za določen namen, nazivom in nekršitvami.

Prevozniki in drugi ponudniki, ki zagotavljajo potovanja ali druge storitve na tej spletni strani so neodvisni izvajalci in ne naši agenti ali zaposleni. Nismo odgovorni za dejanja, napake, opustitve, zastopanje, garancije, kršitve ali malomarnost kateregakoli takšnega ponudnika ali za kakršnekoli telesne poškodbe, smrt, premoženjsko ali drugo škodo ali stroške, ki izhajajo iz tega. Ne prevzemamo odgovornosti in ne bomo povrnili stroškov v primeru kakršnekoli zamude, odpovedi, prezasedenosti, stavke, višje sile ali drugih vzrokov, na katere nimamo vpliva in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli dodatne stroške, opustitve, zamude, preusmeritve ali dejanja katerekoli vlade ali oblasti.

V nobenem primeru nismo odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, kazensko, naključno, nenavadno, posledično škodo, ki izhaja iz ali je na kakršenkoli način povezana z vašim dostopom, prikazom ali uporabo te spletne strani ali naših storitev ali z zamudo ali nezmožnostjo dostopa, prikaza ali uporabe naše spletne strani, v kolikor temelji na predpostavki malomarnosti, pogodbe, škodnim dejanjem, objektivne odgovornosti ali drugače in tudi v primeru, če smo bili obveščeni o možnosti take škode.

V kolikor smo kljub zgornji omejitvi spoznani za odgovorne za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki nastane iz ali je na kakršenkoli način povezana s katerimkoli od zgoraj opisanih dogodkov, naša odgovornost ne bo v nobenem primeru skupaj presegala višine (a) pristojbin za storitve, ki ste nam jih plačali v povezavi s tovrstno transakcijo (mi) na tej spletni strani ali (b) sto dolarjev (US $100,00) ali enakovredna vrednost v lokalni valuti.

Omejitev odgovornosti odraža razporeditev tveganja med strankami. Omejitve, ki so izrecno navedene v tem delu bodo uveljavljene tudi, če kakršnokoli omejeno sredstvo, ki je navedeno v teh pravilih, ni izpolnilo svojega osnovnega namena.

 

12. Veljavna zakonodaja

S to spletno stranjo upravlja pravna oseba iz Grčije in ta sporazum ureja grška zakonodaja. S tem soglašate z izključno pristojnostjo in krajem sojenja v Atenah, Grčiji o vseh spornih zadevah, ki izhajajo iz ali se nanašajo na uporabo te spletne strani.

 

13. Korespondenca

Vso korespondenco, povezano s službo za stranke ali vašo rezervacijo, je treba poslati na Tripsta SA Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Atene, Grčija. V nasprotnem primeru nam pišite.

 

Na vsa povpraševanja prejeta po e-pošti odgovorimo v 24 urah, po e-pošti ali telefonu, v kolikor vašo zahtevo prejmemo med delovnim časom. Če prejmemo vašo zahtevo izven delovnega časa bomo stopili v stik z vami naslednji delovni dan. Za nujna povpraševanja prejeta zunaj našega delovnega časa vam svetujemo, da stopite v stik neposredno z ustreznim ponudnikom storitev.

 

14. Druga pravila in pogoji

14.1 Celoten sporazum in klavzula o ločljivosti

Ta pravila in pogoji zajemajo celoten sporazum med strankami v povezavi z vsebino.

 

Če je kadarkoli katerikoli del teh pravil in pogojev (vključno z eno ali več klavzulami teh pravil in pogojev ali katerakoli podklavzula ali odstavek ali katerikoli del ene ali več od teh klavzul) razglašen ali postane ničen ali drugače neizvršljiv iz kakršnegakoli razloga na podlagi kakršnekoli veljavne zakonodaje, se šteje enako kot opuščen iz teh pravil in pogojev ter veljavnost in/ali izterljivost preostalih določil iz teh pravil in pogojev na noben način ne bodo vplivale ali ovirale kot posledica te izpustitve.


14.2 Spremembe splošnih pravil in pogojev

Pridržujemo si pravico do občasnih sprememb ali posodobitev teh pravil in pogojev, brez predhodnega obvestila. Trenutna različica bo na voljo na spletni strani od datuma, ko bodo začele te spremembe veljati. Nadaljnja uporaba spletne strani po uvedbi sprememb pravil in pogojev bo predstavljala vaše soglasje s  tovrstnimi spremembami. 

 

Različica: 02/05/2017